info@cskstudio.pl

tel. 71 36 66 632

kom. 600 850 204

CSK Studio to inspirująca agencja reklamowa. Nie boimy się nowych wyzwań. Nasze pole działania to projektowanie graficzne, druk, webdesign, branding social media, fotografia, kampanie, gadżety. Sprawdź >

Agencja reklamowa

… operując terminem słownikowym, jest to firma usługowa, realizująca zlecenia reklamowe (których głównym celem jest zapoznanie się, nakłonienie do nabycia i korzystania z określonych produktów lub usług) na zamówienie klienta.
Zakres działań i specjalizacje każdej agencji są różnorodne, aczkolwiek oferują one coraz większy zasób możliwych tradycyjnych i innowacyjnych środków promocji.

Wracając do początków...
Samo słowo reklama z gr. reclamo, reclamare, oznacza 'głośne nawoływanie, krzyczenie'. Właśnie tak prezentowała się pierwsza forma reklamy w starożytności. Nieco później zaczęły pojawiać się napisy na murach i budynkach. A w średniowieczu z kolei, dużą popularność zdobyły szyldy. Z czasem też, zaczęto używać symboli (często w formie ozdobnego monogramu), dzięki którym można było rozpoznać twórcę, lub też osobę oferującą dane produkty, czy usługi. Czy nie przypomina nam to istniejącego obecnie logo?

Jednak zanim ukształtowała się gałąź usługowa, jaką była reklama, minęło sporo czasu i wiele zdarzeń, wynalazków, ulepszeń przyczyniło się, aby w końcu osiągnąć formę zbliżoną do tej dzisiejszej. Istotnym zdarzeniem dla rozwoju reklamy, był Guttenbergowski wynalazek druku, a następnie wprowadzane pod koniec XIX wieku udoskonalenia w postaci linotypu, a nastęnie monotypu. Nieco wcześniej, bo w połowie wieku XIX (dokładnie 1842 rok), wykształcają się początki reklamy, które są ściśle powiązane z rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego. Powstaje pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa w Filadelfii, a nieco później, kształtują się już profesjonalne struktury organizacyjne w tej dziedzinie.
Wiele istotnych czynników miało wpływ na powstające w kolejnych latach formy i motywy reklamy: była to zarówno sztuka (secesyjne, surrealistyczne lub minimalistyczne projekty), polityka (zaangażowanie w akcje propagandowe, kampanie wyborcze), rozwój technologiczny (i powstałe nowe media, jak radio, telewizja, internet – a tym samym jeszcze inne możliwości przekazu), jak i pozostałe społeczne, gospodarcze, czy nawet estetyczne wyznaczniki.

Po co to wszystko?
Pytanie to jest z pozoru proste, dlatego odpowiedzieć można od razu: chcemy zachęcić do kupna i użytkowania konkretnego produktu. Obecnie jednak, taka odpowiedź to mała cząstka całego procesu działalności agencji reklamowych. Odpowiednia kreacja wizerunku firmy – to również wzbudzenie zaufania w kliencie, podjęcie pełnej odpowiedzialność za swoje produkty, gwarancja bezpieczeństwa w ich użytkowaniu. Pomysłowe, przyciągające uwagę reklamy, plakaty, ulotki – to z kolei możliwość do pozyskania nowych konsumentów oraz utrzymania (przez ciągłe zaskakiwanie) stałych bywalców. To wszystko, co firma sobą prezentuje, można odwzorować w identyfikacji wizualnej: papier listowy, koperty, wizytówki, broszury, kalendarze – mogą zachwycać prostotą i świadczyć o rzeczowym podejściu i wyważeniu firmy, ożywcze kolory z kolei określić mogą dynamizm i świeżość, wprowadzenie motywów z minionych epok, może natomiast wskazywać na duże doświadczenie firmy, jej stałość, dbałość o tradycję. Dlatego też ważny jest każdy szczegół, który potem stworzy silną i trwałą markę.

CSK Studio – czego się podejmujemy?
Szeroki zakres działalności to już częsty element w ofertach agencji reklamowych. CSK studio wyróżnia się dodatkowo tym, że każda z ofert, każdy z rodzajów reklamy, jest traktowany indywidualnie, z ogromnym zaangażowaniem i z dużą dbałością o wszelki – nawet najmniejszy – element. Gdyż, jak wcześniej zostało wspomniane, szczegóły stanowią bazę projektu – i dzięki nim, mogą stworzyć potem imponującą całość.

W zakładce Oferta znajdą Państwo opis wszelkiego typu działań, które proponujemy.
Co ważne – nie zamykamy na tym naszej listy aktywności. Jesteśmy bowiem otwarci na nietypowe działania i pomysły realizacyjne proponowane przez naszych klientów.